Afdrukken

Berekening van maximum leeftijd.

MaxLeeftijdIn de eigen administratie van Excel hou je van je (familie) leden, vrienden, klanten, debiteuren,  leveranciers enz. de naam, geslacht en leeftijd bij. Het geslacht en leeftijd staat in de kolom bij de persoon waarop deze gegevens betrekking hebben. Hoe bepaal je op basis van de lijst maximumleeftijd per geslacht. Omdat het geslacht een gegeven is dat in een andere kolom bij de persoon is opgenomen dan de leeftijd. Daarom is het niet rechtstreeks mogelijk om de maximumleeftijd te bepalen door het maximum van alleen de leeftijdskolom te nemen. Op deze manier wordt wel het maximum bepaald van de leeftijd over geslachten heen, maar niet uitgesplitst per geslacht. Excel biedt voor het oplossen van dit probleem een aantal oplossingen. Er kan gebruik wordt gemaakt van hulpkolommen, van matrixformules en van draaitabellen. De oplossingen zijn uitgewerkt in een gratis te downloaden sjabloon. 
 
 
MaxLeeftijd sjabloon