Afdrukken

DynamischeAfbeelding

DynamischeAfbeelding_6

Hoe werkt het sjabloon DynamischeAfbeelding ?


Zonder VBA en of macro's op basis van de keuze uit een keuzelijst tonen van verschillende afbeeldingen. Het is inderdaad mogelijk in Excel. Met gebruikmaking van de "Camera" functie in Excel kun je een "raam" maken waardoor je naar een andere zichtbare plek in de werkmap kunt kijken. Met name deze functionaliteit stelt je in staat om op basis van een keuzelijst variabel een afbeelding te tonen.

Het sjabloon is nu gratis vanuit de webwinkel van TemplateBuilding te downloaden.

Hieronder staat beschreven hoe het sjabloon is opgebouwd en werkt.
Het sjabloon DynamischeAfbeelding bestaat uit een tweetal werkbladen nl.

Ad 1. Werkblad Afbeeldingen.
In het werkblad Afbeeldingen zijn alle gewenste afbeeldingen (kolomsgewijs) in afzonderlijke cellen opgenomen (geïmporteerd). De afbeelding moet in een cel passen. Daarnaast is het mooi als alle afbeeldingen dezelfde afmetingen hebben en een transparante achtergrond hebben. Naast de afbeelding kan ter verduidelijking een korte naam worden ingevoerd. Dit is echter niet noodzakelijk. In dit sjabloon is gewerkt met afzonderlijke hulpgegevens in het werkblad Dashboard. Het tonen van rasterlijnen moet worden uitgezet.
Hieronder is een voorbeeld weergegeven van een rij met afbeelding en korte naam.


"joomplu:732/

Ad 2. Werkblad Dashboard.
In het werkblad Dashboard is de gebruikersinterface vormgegeven en hulpgegevens opgenomen om het correct sjabloon te laten werken. In eerste instantie is er op basis van de hulpgegevens (zie hieronder).


"joomplu:731/

een keuzelijst gedefinieerd, waaruit een keuze kan worden gemaakt. Hierbij is gebruik gemaakt van Gegevensvalidatie, waarin verwezen wordt naar het bereik met mogelijke waarden (al dan niet met gebruikmaking van een naam.


"joomplu:729/

Op basis van de keuze in de keuzelijst en de hulpgegevens wordt de index (rijnummer) bepaald van de rij waarin de corresponderende afbeelding is te vinden. Op basis van dit rijnummer wordt een tekstuele representatie van het volledige celbereik samengesteld waarin de afbeelding in werkblad Afbeeldingen is opgenomen. Deze tekstuele representatie is ter verduidelijking opgenomen in het werkblad Dashboard


"joomplu:730/

Ten behoeve van het uiteindelijk tonen van de afbeelding op het werkblad Dashboard met behulp van de Camera functie in Excel, is het eerst noodzakelijk om een naam te definiëren met de vertaling van het berekende celbereik in combinatie met de functie INDIRECT(), waarmee de tekstuele representatie van het celbereik wordt vertaald naar een daadwerkelijke celverwijzing. De gedefinieerde naam kan vervolgens als afbeeldingslink in de met behulp van de Camera functie gedefinieerde afbeelding in de formulebalk worden opgenomen.

We verwijzen voor meer informatie naar het gratis te downloaden sjabloon en naar de videoinstructie (zie hieronder).