GesorteerdeLijstUniekeWaarden

"joomplu:766/

Hoe werkt het sjabloon GesorteerdeLijstUniekeWaarden ?Het maken van een gesorteerde lijst met unieke waarden. Het is niet nodig om hiervoor VBA-macros te gebruiken. Met wat creativiteit volstaat de formule GROOTSTE() in combinatie met de formule =AANTAL.ALS(). Op welke wijze dit mogelijk is, is uitgewerkt in het gratis te downloaden sjabloon.

Het sjabloon GesorteerdeLijstUniekeWaarden bestaat uit één werkblad. Op dit werkblad zijn een aantal scenarios uitgewerkt waarin het mogelijk is gebruik te maken van GROOTSTE() om een lijst met waarden te sorteren. De volgende scenarios zijn in het gratis te downloaden sjabloon uitgewerkt nl.

  • Sorteren lijst met unieke getalwaarden.
  • Sorteren lijst met getalwaarden die meerdere keren (kunnen) voorkomen.
  • Sorteren lijst met tekstuele waarden die meerdere keren (kunnen) voorkomen.

Hieronder wordt de geboden functionaliteit kort toegelicht.

Voor het sorteren van de lijst met unieke getallen KAN de formule =GROOTSTE() in combinatie met een ranggetal (n) worden gebruikt die op het rijnummer (RIJ()) wordt gebaseerd. Waar nodig dienen foutmeldingen te worden afgevangen. De formule heeft de vorm =GROOTSTE(;). Zie voor een voorbeeld onderstaande afbeelding.


"joomplu:763/


Voor het sorteren van een lijst met getalwaarden die meerdere keren kunnen voorkomen is het nog steeds mogelijk om de formule =GROOTSTE() te gebruiken, alleen is het ranggetal (ie de plaats van de getalwaarde in de gesorteerde lijst) niet sequentieel, maar maakt "sprongen". Zo zal in een lijst {1,2,2,3} het getal 3 weliswaar het 3e getal zijn (in de sortering) maar wel op de 4e plaats in de gesorteerde lijst staan. De formule GROOTSTE() zal dus voor het tonen van het 3-na-grootste getal moeten worden gevoed met het getal 4. Dit doen we door een sprongetje te berekenen met de formule =AANTAL.ALS(). De formule heeft dan de volgende vorm: =GROOTSTE(; AANTAL.ALS(<celbereik;">="&)+1). Voor het resultaat van de uitwerking verwijzen we naar het onderstaande voorbeeld.


"joomplu:764/


Voor het sorteren van een lijst met tekstuele waarden kunnen we de formule =GROOTSTE() niet rechtstreeks gebruiken. We moeten tussenberekeningen met getallen maken en op het einde de tekstuele waarden er weer bijzoeken.

  • In stap (kolom) 1 drukken we de volgorde (sortering) van de tekstuele waarden uit in numerieke waarden. Dit doen we met de formule =AANTAL.ALS(;">"&)
  • In stap (kolom) 2 maken we van de waarden uit kolom 1 een gesorteerde lijst met unieke celwaarden.
  • In stap (kolom) 3 zoeken we bij de bepaalde lijst met gesorteerde unieke getalwaarden de corresponderende tekstuele waarde erbij (=VERGELIJKEN()).

Zie voor een voorbeeld de onderstaande afbeelding.


"joomplu:765/

Voor de uitwerking met formules verwijzen we naar het gratis uit de webwinkel te download sjabloon: GesorteerdeLijstUniekeWaarden


Neem gerust contact met ons op voor vragen over dit product

Inloggen

Inloggen

Mrah Development BV

MRAHDevelopment

Mrah Development BV
Voor uw Excel vragen,
Leuke gratis Excel toepassingen.

ExcelFIX

links_partners_5

ExcelFIX
ExcelFIX herstelt beschadigde
en corrupte spreadsheets die
gemaakt zijn in Microsoft Excel.

Infotron BV


linkspartners_5

www.infotron.nl
Zelf al goed met Excel, maar wilt u bestanden beter begrijpen, valideren en verbeteren?

Exhelp.be

Links_partners_20

ExcelFIX
Dé Vlaamse Excel blog