Afdrukken

Excel VBA, Objectmodel

 

Snel op weg! Het Objectmodel, hoe werken de Objecten ?


Bij het gebruik van VBA is het nuttig (noodzakelijk) om op de hoogte te zijn van het objectgeoriënteerd denken. Waarom ? Wat is een object ? Een voorbeeld:
Nederland bevat objecten en objectverzamelingen. Het bevat objecten zoals "autos". Elke auto wordt uniek geïdentificeerd door een kenteken. De auto "XP 56 89" is onderdeel van de verzameling. Om de kleur te bepalen van deze specifieke auto moeten we schrijven:


Aarde.Landen(”Nederland”).Autos(”XP 56 89”).Kleur
We willen de auto laten bewegen. Beweeg de auto uit Nederland met kenteken ”XP 56 89” op de planeet "Aarde" 10 eenheden naar beneden en 10 eenheden naar links.
In VBA moet dit als volgt worden geschreven:


Aarde.Landen(”Nederland”).Autos(”XP 56 89”).Beweeg(10,10)
Welke objecten kennen we in Excel ?

Het benaderen van objecten?

Om een bepaald werkblad te benaderen schrijven we:


Application.Workbooks(”naam.xls”).Sheets(”Naam”)

en als we de naam van het werkblad niet weten kunnen we gebruik maken van een index:

Application.Workbooks(”naam.xls”).Sheets(1)
Om het werkblad een naam te geven schrijven we:

Application.Workbooks(”naam.xls”).Sheets(1).Name = ”MijnNaam”
Als een bepaalde werkmap als actief is kunnen we volstaan met:

Sheets(”Naam”)
Hierdoor wordt het werkblad in de actieve werkmap benaderd.
Binnen het werkblad kunnen we een bereik benaderen door:

Sheets(”Naam”).Range(”A1”)

Of een bereik in het actieve werkblad:

Range(”A1”)
Als aan een bereik een naam is toegekend kan je deze benaderen door:

Range(”Bereiknaam”)
Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.