W-tje, Namen en Bereiken !

De kracht van het gebruikmaken van namen in formules. De formules worden beter leesbaar, onderhoudbaar en overzichtelijk.

W-tje, vervolgkeuzelijst, lege cellen !

Vervolgkeuzelijst voor ondersteuning van de gebruiker bij de invoer van waarden, vermijd lege cellen achteraan door gebruik van VERSCHUIVING()...

Excel, Vervolgkeuzelijst -lege cellen-

 

Tip & Truc, Vervolgkeuzelijst, lege cellen


Tip

Een goed mechanisme. Het door de gebruiker in laten vullen van een reeks mogelijke waarden die in een cel moet worden ingevuld. De lijst met mogelijke waarden kan ergens anders in de werkmap worden onderhouden. Het toevoegen van een dergelijke keuzelijst aan een cel kan door middel van de volgende acties:


1. Kies de cel waarop de validatie (ondersteuning bij invoer) moet plaatsvinden.
2. Kies Data -> Valideren -> Instellingen (Toestaan:) = Lijst (Bron: = Celbereik bijv. B1:B10 ->
3. Vink de optie Vervolgkeuzelijst aan. Deze optie stelt de gebruiker in staat om de mogelijke toegestane waarden uit een getoonde lijst te selecteren.

Indien het bereik van mogelijke waarden niet flexibel is (zoals in bovengenoemd geval), zal in de lijst de inhoud van alle cellen in het bereik worden getoond, ongeacht of deze leeg zijn of niet. Dit betekent dat de keuzelijst in wordt "vervuild" met lege regels. Hiervoor zijn een tweetal oplossingen mogelijk.
  1. Tijdens de invoer van de validatie van de cel aangeven of lege cellen moeten worden genegeerd. Op deze wijze heeft de getoonde lijst een overzichtelijke vorm met daarin alleen gevulde elementen. Dit kan in het dialoogscherm bij het invullen van gegevens over validatie door middel van een keuzevak worden aangevinkt.
  2. Het is echter ook op een andere (ambachtelijke manier) te realiseren dat lege waarden niet in de lijst met mogelijke waarden worden getoond. Dit kan worden gerealiseerd met de formule "VERSCHUIVING()". Deze werkwijze is als volgt:

1. Kies de cel waarop de validatie (ondersteuning bij invoer) moet plaatsvinden.
2. Kies Data -> Valideren -> Instellingen (Toestaan:) = Lijst
3.

Definieer een naam die naar het celbereik wijst waarin de lijst met mogelijk in te vullen waarden staat aangegeven. Doet dit als volgt:
Invoegen. . . -> Naam -> Definiëren -> Verwijst naar . . .
=VERSCHUIVING(Blad1!$B$1;0;0;AANTAL.ALS(Blad1!$B$1:$B$10;"<>");1)
Geef het celbereik de bijvoorbeeld de naam lstTest. Bevestig de definitie van de naam

4. Laat in het dialoogscherm waarin de validatie wordt gedefinieerd in Bron: een verwijzing weer naar het gedefinieerde celbereik (naam). Dus Bron: "=lstTest"
5. Vink de optie Vervolgkeuzelijst aan. Deze optie stelt de gebruiker in staat om de mogelijke toegestane waarden uit een getoonde lijst te selecteren.
6. Bevestig de invoer.

Vul in het celbereik B1 t/m B10 van bovenaf mogelijke waarden in en kijk naar het effect op de keuzelijst met mogelijke waarden. Deze worden automatisch uitgebreid en de lege elementen worden niet getoond.

P.S. de beschreven oplossing werkt niet als de lijst vanaf cel B2 wordt ingevuld. In dit geval zal de keuzelijst niet correct worden getoond.


Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

W-tje, kopiëren naar samengevoegde cel !

Gegevens kunnen niet zonder meer met knippen en plakken naar een samengevoegde cel worden gekopieerd. Vaak is een foutmelding het resultaat. Er is echter wel een manier op waarden op eenvoudige wijze naar samengevoegde cellen te kopieren.

W-tje, koppelen afbeelding aan cel !

Je kunt een cellenbereik kopiëren en de kopie als een afbeelding in een werkblad plakken. Zo kun je de inhoud van cellen overal op het werkblad laten zien.

W-tje, gewogen modulus 11 - betalingskenmerk !

Bij complexe berekende getallen is het raadzaam om op correctheid te controleren. Zo is dit ook geval bij een betalingskenmerk en een controle van correctheid hierop. Een controle hierop is de gewogen modulus 11 controle. Hoe dit in Excel kan worden gerealiseerd staat hier beschreven.

Inloggen

Inloggen

Mrah Development BV

MRAHDevelopment

Mrah Development BV
Voor uw Excel vragen,
Leuke gratis Excel toepassingen.

ExcelFIX

links_partners_5

ExcelFIX
ExcelFIX herstelt beschadigde
en corrupte spreadsheets die
gemaakt zijn in Microsoft Excel.

Infotron BV


linkspartners_5

www.infotron.nl
Zelf al goed met Excel, maar wilt u bestanden beter begrijpen, valideren en verbeteren?

Exhelp.be

Links_partners_20

ExcelFIX
Dé Vlaamse Excel blog