BarCode

Barcode-sjabloon_9

Hoe werkt het sjabloon BarCode ?


Het sjabloon BarCode spreekt eigenlijk voor zich. In het betreffende sjabloon wordt een manier geïllustreerd op welke wijze binnen Excel kan worden omgegaan met Barcodes. In het sjabloon is er voor gekozen een oplossing uit te werken voor EAN-13 en Code 128B. Hierbij is voornamelijk gebruik gemaakt van standaard excelfunctionaliteit, waaronder tekststring-formules en voorwaardelijke opmaak. Het eindresultaat bestaat uit een drietal werkbladen:

  1. Instellingen EAN
  2. EAN-13
  3. Code-128B

Ad 1. Instellingen EAN

Het werkblad Instellingen EAN bevat bepaalde constante waarden waarvan bij de berekening van de Barcodes rekening wordt gehouden. Hierbij is onderscheid gemaakt in instellingen voor Algemene instellingen, instellingen voor EAN-13 en instellingen voor Code-128B. De algemene instellingen zijn:


Barcode sjabloon_2

Voor instellingen met betrekking van EAN-13 wordt informatie vastgelegd - in de vorm van een tabel - over de opbouw van de code (nullen en énen). De opbouw wordt gebruikt, ontleedt en als zwart/wit lijnen getoond in het werkblad EAN-13.


Barcode sjabloon_3

Voor instellingen met betrekking van Code-128B wordt informatie vastgelegd - in de vorm van een tabel - over de vertaling van ASCII naar Code-B en naar nullen en énen op basis waarvan de streepjescode wordt samengesteld.


 Barcode sjabloon_4


Barcode sjabloon_4

Ad 2. EAN-13

Op dit werkblad kan een getal (EAN-13 code) worden ingevuld, die vervolgens wordt omgerekend naar een streepjescode. Hierbij is gebruik gemaakt van tekst-formules en voorwaardelijke opmaak. Er wordt bij de berekening gebruik gemaakt van de instellingen op werkblad Instellingen EAN.


Barcode sjabloon_5

Barcode sjabloon_6
Ad 3. Code-128B

Op dit werkblad kan een alfanumerieke waarde worden ingevuld, die vervolgens wordt omgerekend naar een streepjescode. Hierbij is gebruik gemaakt van tekst-formules en voorwaardelijke opmaak. Er wordt bij de berekening gebruik gemaakt van de instellingen op werkblad Instellingen EAN.
Barcode sjabloon_7
Barcode sjabloon_8

Probeer het eens uit !


Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Inloggen

Inloggen

Mrah Development BV

MRAHDevelopment

Mrah Development BV
Voor uw Excel vragen,
Leuke gratis Excel toepassingen.

ExcelFIX

links_partners_5

ExcelFIX
ExcelFIX herstelt beschadigde
en corrupte spreadsheets die
gemaakt zijn in Microsoft Excel.

Infotron BV


linkspartners_5

www.infotron.nl
Zelf al goed met Excel, maar wilt u bestanden beter begrijpen, valideren en verbeteren?

Exhelp.be

Links_partners_20

ExcelFIX
Dé Vlaamse Excel blog