MultiTaal

MultiTaal-sjabloon_1

Hoe werkt het sjabloon MultiTaal ?


Het komt in de praktijk vaak voor dat Excel wordt gebruikt om decentraal gegevens te verzamelen. Het sjabloon (AggregeerWerkbladen) heeft hier ook mee te maken. Voor bedrijven en/of afdelingen is het mogelijk om de Excel-formulieren per email te verzenden en ingevuld terug te ontvangen. Indien er binnen uw bedrijf meerdere talen worden gesproken of uw bedrijf heeft vestigingen in meerdere landen, dan zou er per taal een Excel-formulier moeten worden opgeleverd. Het gebruik van meerdere formulieren (lees Excel-werkmappen) heeft nadelige gevolgen voor de te verrichten beheerinspanning bij het doorvoeren van wijzigingen in de betreffende formulieren. De wijzigingen moeten dubbel (per taal) worden doorgevoerd.

De nuvolgende tip geeft een alternatieve oplossing, waarbij meerdere talen in één werkmap worden geïntegreerd. Het maakt gebruik van een werkblad Instellingenwaarin de formuliervragen in verschillende talen zijn opgenomen (dit werkblad kan voor de invuller van het formulier worden verborgen) en van het daadwerkelijke formulier. Hieronder is de opzet van de aanpak aan de hand van een voorbeeldsjabloon verder uitgewerkt.

Het voorbeeldsjabloon gaat uit van een tweetal werkbladen nl.

1. Instellingen
2. Form.

Ad 1. Instellingen 

Op het eerste werkblad Instellingen worden de taalinstellingen onderhouden en ingesteld. In het voorbeeldsjabloon ziet dat er als volgt uit:


MultiTaal-sjabloon_2

Per gewenste taal zijn de gewenste vragen in de verschillende talen kolomsgewijs in het werkblad Instellingen opgenomen. Hier komt nog formule aan te pas.


MultiTaal-sjabloon_3

Onder aan het werkblad is het mogelijk om met behulp van een combobox een taal te selecteren. De inhoud van de combobox wordt gegenereerd vanuit de ingegeven talen in de kolom Taal. De gekozen taal wordt als cijfer (1,2 of 3) in de cel O5 (via de eigenschap linkedCell van de combobox bijgehouden. Dit is een verborgen cel waarvan het getal zal worden gebruikt om de kolom te bepalen van de taal die op dat moment is geselecteerd en waaruit de waarden met de functie VERT.ZOEKEN() zal worden opgehaald.

Ad 2. Formulier

Op het tweede Form. werkblad wordt het gegenereerde formulier in de gekozen taal getoond.
Initieel zag het formulier er (in het Nederlands) als volgt uit.


MultiTaal-sjabloon_6

Daarna hebben we op werkblad Instellingen een andere taal gekozen:


MultiTaal-sjabloon_3

Via Via werd via de waarde in de verborgen cel O5 in combinatie met de functie VERT.ZOEKEN(). De kolom Gekozen Taal bijgewerkt.


MultiTaal-sjabloon_4

Deze kolom vormt namelijk de basis voor de vragenlabels in werkblad Form. De labels bevatten dus geen vaste tekst, maar celverwijzingen naar de celinhoud van de kolom Gekozen taal. Hieronder zie je het resultaat van het aangepaste Engelse formulier.


MultiTaal-sjabloon_5

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Inloggen

Inloggen

Mrah Development BV

MRAHDevelopment

Mrah Development BV
Voor uw Excel vragen,
Leuke gratis Excel toepassingen.

ExcelFIX

links_partners_5

ExcelFIX
ExcelFIX herstelt beschadigde
en corrupte spreadsheets die
gemaakt zijn in Microsoft Excel.

Infotron BV


linkspartners_5

www.infotron.nl
Zelf al goed met Excel, maar wilt u bestanden beter begrijpen, valideren en verbeteren?

Exhelp.be

Links_partners_20

ExcelFIX
Dé Vlaamse Excel blog