KlokKaart

KlokKaart-sjabloon_1

Hoe werkt het sjabloon KlokKaart?


Het sjabloon voor het registreren van uren bestaat uit een aantal onderdelen verdeeld over een tweetal werkbladen. Deze onderdelen worden hier in detail besproken.
In grote lijnen bestaat het sjabloon uit de werkbladen en onderdelen:

 1. Instellingen
  1. Jaar
  2. Maanden
  3. Uren per week
  4. Pauze
  5. Ad hoc afwezigheid
 2. VerlofKaart
  1. Zoekformulier week
  2. Invoergedeelte begin- en eindtijdenAd 1. Instellingen

In het werkblad Instellingen worden basisgegevens ingevoerd die in het werkblad Klokkaart worden gebruikt. Het betreft hier basisgegevens kalenderjaar, werktijden, duur van de pauze en ad hoc afwezigheid.

Ad 1.a. Kalenderjaar

Het gedeelte van het werkblad "Instelling" moet het kalenderjaar bevatten waarop de ingevoerde kloktijden betrekking hebben. Wijzigt het jaar, dan wordt ook het werkblad "Klokkaart" bijgewerkt conform ISO-weeknummers.


KlokKaart-sjabloon_3

Ad 1.b. Maandomschrijving

Dit gedeelte van het werkblad "Instelling" bevat de maandomschrijving zoals die op het werkblad "Klokkaart" wordt getoond. Op het werkblad "klokkaart", dat opgebouwd is voor het invoeren van klokuren per weeknummer wordt boven het weeknummer getoond op welke maand het weeknummer betrekking heeft. De maandomschrijving zoals die boven de weeknummers wordt bepaald op basis van de data van de werkweek (in welke maand valt deze datum) wordt gehaald uit dit gedeelte van "Instellingen".
Voor de maandomschrijvingen is in het sjabloon een naam "Maandomschrijving" gedefinieerd die wordt gebruikt om in formules naar deze matrix te verwijzen.


KlokKaart-sjabloon_2

Ad 1.c. Uren per week

In dit gedeelte van het werkblad "Instelling" kan (moet) per week worden aangegeven hoeveel werkbare uren in deze week vallen. Gedacht kan worden aan verminderde uren per week door het parttime werken, het nemen van verlof of in het geval van een feestdag. De in deze tabel gespecificeerde uren per week worden overgenomen in het werkblad "Klokkaart" waar ze boven de betreffende week worden getoond. De werkbare (te klokken) uren in de week zijn van invloed op de per week in het werkblad "Klokkaart" berekende saldo aan nog te klokken uren. Het is in principe de bedoeling dat dit (week)saldo per week "gladloopt".


KlokKaart-sjabloon_4

Ad 1.d. Pauze

In dit gedeelte van het werkblad "Instelling" kan de tijd worden ingevoerd die de dagelijkse pauze duurt. Deze pauze wordt -indien in het werkblad "Klokkaart" op die dag aangevinkt- in mindering gebracht op de gewerkte tijd.


KlokKaart-sjabloon_5

Ad 1.e. Ad hoc afwezigheid

In dit gedeelte van het werkblad "Instelling" kunnen ad hoc afwezigheid worden ingevoerd. Deze per datum ingevoerde tijd wordt in het werkblad "Klokkaart" in het dag- en weeksaldo verrekend. Op de invoer vindt geen controle plaats.
Het is mogelijk om meerdere ad hoc onderbrekingen op één dag in te voeren.


KlokKaart-sjabloon_6

Ad 2. Klokkaart

In het werkblad "Klokkaart" kunnen de kloktijden per week worden ingevoerd en wordt eveneens het weeksaldo (te boeken - geboekte uren) getoond.

Ad 2.a. Zoekformulier week

Zodra de instellingen zijn aangegeven kan naar het werkblad "Klokkaart" worden gegaan. Het eerste dat hier opvalt is het gebruikersformulier waarmee naar een specifieke week kan worden genavigeerd. Er wordt "gesprongen" naar het weeknummer dat in dit scherm rechtstreeks of met behulp van de "spin"knop wordt ingevoerd. Bij het opstarten van het sjabloon zal op basis van de huidige systeemdatum het bijbehorende ISOweeknummer worden bepaald en automatisch naar dit weeknummer worden "gesprongen".


KlokKaart-sjabloon_7


Ad 2.b. Invoergedeelte begin- en eindtijden 

Het invoergedeelte van kloktijden staat hiernaast weergegeven. De dagen (data) van de week worden getoond, alsook het ISOWeeknummer. Boven het ISOWeeknummer wordt de maand getoond. Bovenaan staat het in de betreffende week "te werken uren", die bepaald worden op basis van de in werkblad "Instelling" ingevulde uren per week voor de betreffende week. Onderaan het "aantal geboekte uren" met ervoor het saldo "nog te boeken uren". Per dag kan een begintijd (links) en de eindtijd (rechts) worden ingevoerd. De checkbox "Pauze" kan aan- en uit worden gezet waarmee wordt aangegeven of die dag de in werkblad "Instelling" ingevoerde tijd aan pauze voor de betreffende dag moet worden verrekend. Wat ook in de afbeelding opvalt is de afwijkende kleur van de tussen de ingevoerde begin- en eindtijd berekende werkduur. Voor 3-1 is deze donkerblauw. Dit betekent dat voor deze dag in het werkblad "Instelling" één of meerdere ad hoc onderbreking(en) is (zijn) ingevoerd. Per dag wordt op basis van begin- en eindtijd, eventuele ad hoc onderbrekingen en pauzering de kloktijd berekend. Deze berekende tijd wordt meegenomen in het voor die week te boeken totaalsaldo.


KlokKaart-sjabloon_8

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Inloggen

Inloggen

Mrah Development BV

MRAHDevelopment

Mrah Development BV
Voor uw Excel vragen,
Leuke gratis Excel toepassingen.

ExcelFIX

links_partners_5

ExcelFIX
ExcelFIX herstelt beschadigde
en corrupte spreadsheets die
gemaakt zijn in Microsoft Excel.

Infotron BV


linkspartners_5

www.infotron.nl
Zelf al goed met Excel, maar wilt u bestanden beter begrijpen, valideren en verbeteren?

Exhelp.be

Links_partners_20

ExcelFIX
Dé Vlaamse Excel blog