Afdrukken

FotoLijst

FotoLijst-sjabloon_1

Hoe werkt het sjabloon FotoLijst ?


Het sjabloon maakt gebruik van standaardfunctionaliteit van Excel. Zoals:

1. Lijst
2. Overzicht
3. Toevoegen Hyperlink
4. Toevoegen Opmerking

Met behulp van deze functionaliteit, aangevuld met VBA-procedures en -functies is getracht te illustreren op welke wijze een lijst met daarin afbeeldingen kan worden aangemaakt, waarbij het mogelijk blijft gebruik te maken van standaard geboden filterfunctionaliteit van Excel zonder dat de afbeeldingen elkaar gaan "overlappen". Het sjabloon bestaat uit slechts 1 werkblad waarin alle functionaliteit is samengevoegd.

 Volledig "ingeklapt" (overzicht) ziet de FotoLijst er als volgt uit:

Lijst:


FotoLijst-sjabloon_2

Overzicht:

Door de voorgedefinieerde overzichten kan men, zonder de lijst te verlaten, detailgegevens op een regel bekijken en/of verbergen. Dit vergroot de overzichtelijkheid van de lijst door het tonen van globale of alleen relevante informatie. In de onderstaande afbeelding kun je een voorbeeld zien van het gebruikmaken van "overzichten" in het werkblad (lijst), waarbij detailgegevens van de eigenaar van de auto verschijnen of verdwijnen.


FotoLijst-sjabloon_3

Opmerkingen:

Naast het opnemen van tekst in de lijst, is het mogelijk een afbeelding in een regel op te nemen. Hierbij is gebruik gemaakt van het fenomeen "opmerkingen", een door Excel geleverde functionaliteit. De gebruikmaking van "opmerkingen" om afbeeldingen te tonen is noodzakelijk om te voorkomen dat bij het filteren van de rijen in een regel geplaatste afbeeldingen elkaar 'overlappen". Is een afbeelding in een opmerking opgenomen zal bij een "gefilterde" regel ook de afbeelding niet meer worden getoond. Hieronder staat het voorbeeld.


FotoLijst-sjabloon_4

Hierboven staan de in een opmerking geplaatste afbeeldingen getoond. Gekozen is voor een tweetal kolommen (die open- en dicht te klappen zijn) met "thumbnail" en met een afzonderlijke hyperlink naar oorspronkelijke afbeelding. Hieronder staat beschreven op welke wijze de afbeelding in de betreffende kolom is toegevoegd.

Toevoegen afbeelding:

Na het geven van een rechtermuisklik in de kolom "Miniatuurweergave" wordt een popupscherm getoond met daarin een extra menu-optie toegevoegd, nl: "Afbeelding toevoegen". Na selectie van deze menuoptie wordt gestart met het toevoegen van de afbeelding in de betreffende kolom en in de betreffende cel.

 


FotoLijst-sjabloon_5

Er wordt een standaard dialoogscherm getoond waarin de gewenste afbeelding kan worden geselecteerd (zie de afbeelding hieronder).


FotoLijst-sjabloon_6

Het sjabloon "FotoLijst" kan omgaan met afbeeldingen in het formaat: bmp, jpg, png en gif. Wordt een ander formaat bestand geselecteerd, dan wordt de foutmelding "Afbeeldingsformaat onbekend" gegeven.

De toegevoegde afbeeldingen worden verkleind tot het formaat dat volledig in de cel past. Het mooiste resultaat wordt verkregen indien alle afbeeldingen dezelfde hoogte- breedte verhouding hebben die overeenkomt met de hoogte- breedte verhouding van de cel waarin de afbeelding wordt ingevoegd. Wordt tijdens het selecteren van een afbeelding de keuze "geannuleerd" wordt de volgende foutmelding gegeven.


FotoLijst-sjabloon_7

Vervolgens wordt er - zonder dat er enige actie wordt uitgevoerd - naar het werklad teruggegaan.

Toevoegen hyperlink:

In het sjabloon FotoLijst.xls is gekozen voor een aparte kolom met eventuele verwijzing naar de originele afbeelding op de locale schijf of internet. Wordt een rechtermuisklik gegeven in de kolom "Link naar grote afbeelding", dan wordt het volgende (standaard) dialoogscherm getoond waarin de gewenste verwijzing (hyperlink) kan worden gedefinieerd.


FotoLijst-sjabloon_8

Browse met behulp van bovenstaande dialoogscherm naar het gewenste bestand en geef een korte beschrijving in het veld "weer te geven tekst". Dit veld bevat de tekst die in de cel zichtbaar wordt.


Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.