ClieOpInlezen

ClieopInlezen-sjabloon_1

Hoe werkt het sjabloon ClieOpInlezen?

 

N.B. Het is zinvol om eerst op de hoogte te zijn van de werking en layout (protocol) van ClieOp. Dit staat beschreven in onderstaand bijgevoegd document. Voor het lezen van dit document is Acrobat Reader nodig. Deze is gratis vanaf de website van Adobe te downloaden.

Document: "ClieOp03 formaat uitgelegd."

Met behulp van dit sjabloon is het mogelijk om tekstbestanden in Clieopformaat in Excel in te lezen, waarbij de algemene gegevens en de specifieke transacties in nette kolommen in Excel worden gepresenteerd en eventueel verder naar believen kunnen worden bewerkt. Hoe werkt het sjabloon ClieopInlezen ?

De werkmap Clieopinlezen.xls bestaat uit een tweetal werkbladen.

 1. Transacties (inlezen)
 2. ClieOp (inlezen)

ClieopInlezen-sjabloon_2

Werkblad 1. Transacties (inlezen).

Op dit werkblad landen alle ingelezen transactiegegevens. De betreffende transacties kunnen vanuit dit werkblad verder worden verwerkt. In het werkblad wordt in de kolom Controle rekeningnummer (D) voor bankrekeningnummers een 11-proef uitgevoerd. Indien de uitkomst incorrect is, wordt dit in het rood aangegeven. Het betreffende werkblad bevat dus de uiteindelijke informatie over de vanuit het aangegeven clieopbestand ingelezen transacties. Zie voor de getoonde kolommen de afbeeldingen hieronder.


ClieopInlezen-sjabloon_3

ClieopInlezen-sjabloon_4

Er zijn in het totaal vier kolommen voor de opgegeven Transactieomschrijving in het werkblad Transactie (inlezen) opgenomen.
Het inlezen zelf vindt vanuit de werkblad Clieop (inlezen) plaats.

Werkblad 2. Clieop (inlezen).

Vanuit dit werkblad vindt het inlezen van het Clieopbestand plaats. Hiervoor zijn een drietal knoppen gedefinieerd. Namelijk

 1. Stap 1. Selecteren Clieop.
 2. Stap 2. Selecteren Batch.
 3. Stap 3. Importeren Clieop.

ClieopInlezen-sjabloon_5

Ad 1. Selecteren Clieop


Door het klikken op knop 1 wordt standaarddialoogscherm getoond waarna via de standaardmethode een Clieopbestand kan worden gekozen.
Na selectie van het bestand wordt het geselecteerde bestand ter bevestiging in een tekstvak getoond. Zie hiervoor de afbeelding hieronder.


ClieopInlezen-sjabloon_7

Ad 2. Selecteren batch  

Het is alleen mogelijk van één batch in het Clieopbestand transactiegegevens in te lezen. Over het algemeen bevat het Clieopbestand één batch die na het klikken op knop Selecteren Batch automatisch wordt geselecteerd. Bevat een geselecteerd Clieopbestand meerdere batches, dan wordt hiervan een melding gegeven en is het mogelijk één van de batches uit een dynamisch gegenereerde keuzelijst te selecteren. Het selecteren van een batch is voor de vervolgstap verplicht. Wordt geen batch geselecteerd dan wordt een foutmelding gegeven en de verwerking wordt gestopt. De afbeelding hieronder geeft aan hoe het selecteren van de batch uit een keuzelijst is vormgegeven (lichtblauw). Daarnaast wordt getoond of de batch betrekking heeft op Incasso of Zakelijke betaling.


ClieopInlezen-sjabloon_6

Stap 3 Importeren Clieop

Nadat een batch uit het Clieopbestand is geselecteerd, wordt na het klikken op de derde knop Importeren Clieop oude gegevens geschoond en nieuwe transacties in het werkblad Transacties (inlezen) opgenomen. Algemene gegevens worden in het werkblad Clieop (inlezen) getoond. Zie hiervoor de afbeelding hieronder.


ClieopInlezen-sjabloon_8

 • Tijdens het inlezen worden ook enkele controles uitgevoerd op juistheid en consistentie van het Clieopbestand.
 • Alle regels in het Clieop-bestand moet 50 karakters lang zijn.
 • Er mag geen foutieve recordsoort worden opgenomen.
 • Er mogen niet meer dan 4 vaste en niet meer dan 4 omschrijvingen bij een transactie in de Clieop-batch voorkomen.
 • Er mag geen dubbele recordsoort binnen een transactie voorkomen
 • Het rekeningnummer van de betaler, begunstigde en de opdrachtgever moet consistent worden gebruikt.
 • Een Clieopbestand mag niet meerde transactiegroepen bevatten (betrekking hebben op een betalingen én incassos).
 • De hashtotalen van de batch moeten overeenkomen met de berekende hashtotalen vanuit de ingelezen transacties. Is dit niet het geval, dan zullen de afwijkende waarden in het oranje getoond worden. Zie hiervoor de afbeelding hieronder.

ClieopInlezen-sjabloon_9

N.B. in het sjabloon zelf is context gevoelige help opgenomen. Dit ter verduidelijking van de werking van het sjabloon.

De ingelezen transacties kunnen naar eigen wens in Excel worden bewerkt of via Excel naar andere applicaties worden overgenomen.


Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Inloggen

Inloggen

Mrah Development BV

MRAHDevelopment

Mrah Development BV
Voor uw Excel vragen,
Leuke gratis Excel toepassingen.

ExcelFIX

links_partners_5

ExcelFIX
ExcelFIX herstelt beschadigde
en corrupte spreadsheets die
gemaakt zijn in Microsoft Excel.

Infotron BV


linkspartners_5

www.infotron.nl
Zelf al goed met Excel, maar wilt u bestanden beter begrijpen, valideren en verbeteren?

Exhelp.be

Links_partners_20

ExcelFIX
Dé Vlaamse Excel blog