Afdrukken

AggregeerWerkbladen

AggregeerWerkbladen

Over welk sjabloon, tip of truc hebben we het hier ?


Project:                 

AggregeerWerkbladen. Automatisch uitlezen van Excel-werkbladen en  in lijstvorm presenteren.

Situatie:                 

In veel organisaties wordt Excel gebruikt voor het maken van formulieren voor het verzamelen van gegevens. De formulieren worden vervolgens op een centraal punt verzameld waarna verder verwerking of analyse plaatsvindt.

Probleem:              

De te analyseren gegevens staan verspreid over een grote hoeveelheid werkmappen (-bladen). De informatie moet per formulier worden afgehandeld en gegevens dienen per formulier te worden overgenomen in een centrale gegevensverzameling voor verdere analyse.

Oplossing:             

Maak een Excel-sjabloon waarin het mogelijk is aan te geven welkecellen in welke werkmappen op welke werkbladen in een centraal aan te maken lijst met gegevens moeten worden overgenomen. Deze lijst is flexibel naar eigen informatiebehoefte in te stellen. N.B. De uit te lezen formulierbladen (Excel) wordenin één map (folder) geplaatst.

Korte handleiding:

Bekijk hier een korte handleiding van het sjabloon.

Downloads:           

Download het AggregeerWerkbladen sjabloon vanuit de webwinkel.


Neem contact op voor vragen over dit product.